Kontakt


Narmox Sp. z o.o.
AL. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
Polska
Tel.: +48789364040
E-mail: contact@narmox.com

KRS: 0000449823
VI Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej
Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
REGON: 022069931
NIP: 8943044268


Sprzedaż aplikacji Narmox Spear

TELSAR Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
+48 22 339-18-41
+48 22 578-12-42
biuro@telsar.pl
http://www.telsar.pl

Infomex Sp. z o.o.

ul.Wesoła 19b
34-300 Żywiec
POLAND
tel. +48334751111
biuro@infomex.pl
http://www.infomex.pl

Dla mediów


Narmox Sp. z o.o.
AL. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com