Aktualne ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach Rozeznania rynku dotyczącą realizacji projektu nr DAWG-RPO-4/1.2.2-002/19 pt. „Zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania unowocześnionej aplikacji Narmox Spear, która umożliwi świadczenie usług w nowym, szerszym zakresie”

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na Rozeznanie rynku wpłynęła jedna oferta. Zamawiający przeprowadził ocenę oferty pod względem formalnym i zgodności z Rozeznaniem rynku.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Wykonawcy – Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, która uzyskała 75 punktów w wyniku jej oceny.

Poniżej załączamy Protokół wyboru:


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com